02 jul juli 02, 2014

Taksjekk – en god rutine!

BrittSN 0 Pipe, Tak, Takrenner, Torvtak
Membran for torvtak legges og sveises. Foto..

Du gjør lurt i å sjekke tilstanden på hytte– og hustaket ditt en til to ganger per år. Prøv å gjøre det til en rutine hver vår og høst. Nedenfor følger noen punkter som du kan bruke som veileder på din egen taksjekk.

Har du mulighet til å granske taket ditt fra bakkenivå eller fra naboens hus så kan du begynne med det. Den modigste i familien kan sendes opp i takstigen for nærmere kontroll.

Taksjekk utvendig, se etter:

  1. Er taktekkingen hel, tett og uten sår?
  2. Er taktekkingen ved pipe, luftehatter, takvinduer, gjennomføringer og takvinkler tett? Inntørkede pakninger og tetningsmaterialer bør skiftes. Kontroller at trevirket under dårlige tetninger ikke er fuktskadet.
  3. Er det mose, blader, barnåler eller annet bøss på taket? Fjern dette. Blir det for mye mose og skitt, stenger det for den naturlige ventilasjonen. På sikt kan innestengt fukt medføre sopp og råte i taket.
  4. Er takfot, vindski, pipebeslag og plateendene frie for rust, avskalling eller uten sprekker?
  5. Er takrenner tette? Dette sjekker du i tungt regnvær eller med hageslagen. En takrenne som lekker har ofte rust. Lekkasjer er vanligst i skjøtene. Tett skjøtene i takrennen om vannet siver ut. Finner du hull i selve takrennen, må den byttes ut. Vannet i takrennen må renne mot nedløpsrøret. Gjør den ikke det, juster holderne slik at vinkelen blir riktig. Fjern løv, barnåler, støv og lignende.
  6. Er piper, ventilasjonshetter og takvinduer i god stand?

Taksjekk innvendig

  1. Sjekk undertaket. Har takbordene blitt misfarget? Er luften dårlig? Sjekk for sopp og råte.
  2. Ser du tegn til lekkasjer? Sjekk spesielt der pipe, ventilasjonshetter og lignende kommer gjennom.

Tegn på varmelekkasje / kondensproblemer

Klare tegn på varmelekkasje / kondensproblemer er at du på kalde dager kan se at takflaten er varm ved at det damper fra taket.  Dessuten at frost eller snø bare tiner enkelte plasser på taket og at vannet som smelter danner istapper ved takfoten og på takrennene. Forsvarlig etterisolering må trolig til for å få bukt med problemet.

 

Tak og Murerservice as hjelper deg gjerne med taksjekken. Ta kontakt for avtale.

Stikkord: , , , ,